اجاره تجهیزات نمایشگاه

ردیف

موضوع

مبلغ

توضیحات

۱

به ازای نصب  هر متر مربع نصب غرفه اسپیس فریم

تماس

بدون چادر (داخل سالن) (۱ الی ۱۰ روز)

۲

به ازای نصب  هر متر مربع نصب غرفه اسپیس فریم

تماس

بهمراه چادر (۱ الی ۱۰ روز)

۳

به ازای نصب  هر متر مربع قاب اسپیس فریم

تماس

(۱ الی ۱۰ روز)

۴

غرفه سازی با اسپیس فریم و آرک

تماس

(۱ الی ۱۰ روز)

۵

کف سازی غرفه داخل سالن

تماس

(۱ الی ۱۰ روز)

۶

به ازای نصب  هر متر مربع استیج

تماس

بهمراه نئوپان و موکت کف (۱ الی ۱۰ روز)

۷

غرفه بادی

تماس

(۱ الی ۱۰ روز)

۸

سوله بادی

تماس

(۱ الی ۱۰ روز)

۹

سیستم صوتی

تماس

هر روز

۱۰

میز بزگ

تماس

بهمراه ساتن در هر روز

۱۱

میز کودک

تماس

هر روز

۱۲

صندلی بزرگ استیل و مخمل

تماس

هر روز

۱۳

صندلی کودک

تماس

هر روز

۱۴

سطل زباله بزرگ

تماس

هر روز

۱۵

نصب داربست

تماس

هر روز

۱۶

پروژکتور و لامپ

تماس

هر روز

۱۷

کانتر تبلیغات و راهنمای نمایشگاه

تماس

هر مورد

۱۸

کلمن،چای ساز،آب سرد کن

تماس

هر روز

۱۹

ال ای دی ۵۵ اینچ

تماس

هر روز

۲۰

ال ای دی ۳۲ اینچ

تماس

هر روز

۲۱

طراحی غرفه

تماس

مورد

۲۲

مجری و گوینده

تماس

هر روز

۲۳

گروه هنری

تماس

مورد

۲۴

عوامل نظرسنجی

تماس

مورد

۲۵

مبلمان

تماس

هر روز

۲۶

پنکه مه ساز صنعتی

تماس

هر روز

اجاره تجهیزات نمایشگاه- اسپیس فریم- مبلمان- کف سازی- LCD- پنکه مه ساز صنعتی

اجاره تجهیزات نمایشگاه- اسپیس فریم- مبلمان- کف سازی- LCD- پنکه مه ساز صنعتی

اجاره تجهیزات نمایشگاه- اسپیس فریم- مبلمان- کف سازی- LCD- پنکه مه ساز صنعتی

اجاره تجهیزات نمایشگاه- اسپیس فریم- مبلمان- کف سازی- LCD- پنکه مه ساز صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

اجاره تجهیزات نمایشگاه- اسپیس فریم- مبلمان- کف سازی- LCD- پنکه مه ساز صنعتی

 

 

اجاره تجهیزات نمایشگاه- اسپیس فریم- مبلمان- کف سازی- LCD- پنکه