اجاره سازه های نمایشگاهی

اجاره سازه های نمایشگاهی-اسپیس فریم-قزوین-غرفه سازی

اگر به دنبال بهترینها هستید و اول بودن برایتان مهم است کافیست با ما تماس بگیرید .

هر آنچه که در سر میپرورانید و هر آنچه که نیاز دارید را از شرکت نمایشگاهی آریانا بخواهید.

اگر گمان میکنید اجناسی که نیاز شماست در جایی وجود ندارد حتماً با تماس بگیرید .

چنانچه مواردی مد نظر شماست و در جدول وجود ندارد جهت آگاهی از بروز رسانی سازه ها با شرکت تماس حاصل نمایید.

اجاره تجهیزات نمایشگاه

ردیف موضوع مبلغ

توضیحات

۱ به ازای نصب  هر متر مربع نصب غرفه اسپیس فریم تماس بدون چادر (داخل سالن) (۱ الی ۱۰ روز)
۲ به ازای نصب  هر متر مربع نصب غرفه اسپیس فریم تماس بهمراه چادر (۱ الی ۱۰ روز)
۳ به ازای نصب  هر متر مربع قاب اسپیس فریم تماس (۱ الی ۱۰ روز)
۴ غرفه سازی با اسپیس فریم و آرک تماس (۱ الی ۱۰ روز)
۵ کف سازی غرفه داخل سالن تماس (۱ الی ۱۰ روز)
۶ به ازای نصب  هر متر مربع استیج تماس بهمراه نئوپان و موکت کف (۱ الی ۱۰ روز)
۷ غرفه بادی تماس (۱ الی ۱۰ روز)
۸ سوله بادی تماس (۱ الی ۱۰ روز)
۹ سوله سازی با اسپیس فریم تماس هر روز
۱۰ استیج پیش ساخته تماس بهمراه ساتن در هر روز
۱۱ استیج اسپیس فریم تماس هر روز
۱۲ غرفه سازی مرکب تماس مورد

اجاره سازه های نمایشگاهی-اسپیس فریم-قزوین-غرفه سازی-استیج-استیج قزوین-اسپیس قزوین-غرفه سازی قزوین-سیستم صوتی قزوین-سازه های بادی

اجاره سازه های نمایشگاهی-اسپیس فریم-قزوین-غرفه سازی

اجاره سازه های نمایشگاهی-اسپیس فریم-قزوین-غرفه سازی-استیج-استیج قزوین-اسپیس قزوین-غرفه سازی قزوین-سیستم صوتی قزوین-سازه های بادی

اجاره سازه های نمایشگاهی-اسپیس فریم-قزوین-غرفه سازی

اجاره سازه های نمایشگاهی – اجاره سوله بادی

اجاره سازه های نمایشگاهی-اسپیس فریم-قزوین-غرفه سازی

اجاره سازه های نمایشگاهی – اجاره اسپیس فریم

اجاره سازه های نمایشگاهی-اسپیس فریم-قزوین-غرفه سازی

اجاره سازه های نمایشگاهی – اجاره اسپیس فریم