برگزاری جشنواره و مسابقه ، برگزاری جشنواره ، برگزاری مسابقه

برگزاری جشنواره و مسابقه ، برگزاری جشنواره ، برگزاری مسابقه

برگزاری جشنواره و مسابقه

شرکت آریانا مفتخر است با بهره مندی از دانش و پرسنل توانمند، برگزاری بسیاری از جشنواره ها همچون جشنواره بازی و اسباب بازی، جشنواره غذاهای ایرانی، جشنواره صبحانه سالم، جشنواره بازی های بومی و محلی، جشنواره کالاهای ایرانی، جشنواره اقوام ایرانی و برگزاری مساقات متعدد در قالب جشنواره ها مانند مسابقه آشپزی کودک، مسابقه نقاشی کودک، مسابقه ساخت اجسام با شن، مسابقه صید ماهی، مسابقه هوش و عمل کودک، مسابقه ساخت کاردستی با دور ریختنی ها، مسابقه حفظ احادیث، مسابقه استقامت کودک، بسیاری دیگر را برعهده داشته است .

برگزاری مسابقه

برگزاری مسابقات مختلف برای گروه های سنی کودک و نوجوان در قالب نمایشگاه ها و جشنواره ها، تخصص شرکت نمایشگاهی آریانا میباشد.

مسابقاتی همچون هوش کودک، مسابقه طراحی با کاشی های شکسته، مسابقه ساخت کاردستی با دور ریختنی ها، مسابقه قویترین مردان کوچک، مسابقه ساخت رباط مکانیکی، مسابقه ساخت ماشین کنترلی و بسیاری مسابقات دیگر در کارنامه درخشان شرکت آریانا میباشد .

خوشبختانه تیم خوش فکر شرکت آریانا که تمام توان خود را برای طرح ایده و برگزاری هر چه مفیدتر اینگونه مسابقات نهاده است همواره شاهد بوده، برگزاری این چنین مسابقاتی در قالب برنامه های گوناگون همچون جشنواره و نمایشگاه ها که همگی ذهن، خلاقیت، حس مسئولیت، توان کار گروهی و نشاط کودک را بالا برده و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته کودکان را ارتقا میبخشد .

برگزاری جشنواره و مسابقه در قالب برنامه های مختلف به عواملی همچون برنامه ریزی، اطلاع از خواسته های گروه هدف، امکانات قابل دسترس، مکان و زمان مناسب، هدف از برگزاری جشنواره و مسابقه بستگی دارد. تجربه در کنترل مسیر مسابقه تا نیل به هدف برگزاری جشنواره و مسابقه. اطلاع از جشنواره و مسابقات اجرا شده و در حال اجرا و جشنواره و مسابقاتی که در آینده قرار بر برگزاری در شهر و یا مکان مورد نظر است، اطلاع از تقویم های محلی مکان مورد نظر جهت تسریع در رسیدن به هدف برگزاری جشنواره و مسابقه نیز از جمله مواردیست که باید در برگزاری جشنواره و مسابقه در نظر گرفت.

برگزاری جشنواره و مسابقه ، برگزاری جشنواره ، برگزاری مسابقه

برگزاری جشنواره – جشنواره بازی و اسباب بازی ارومیه