برگزاری نمایشگاه ها، برگزاری همایش، مجری نمایشگاه، نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه ها، برگزاری همایش، مجری نمایشگاه، نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه ها

   نمایشگاه ها انواع مختلفی دارند، یکی از مهم ترین نمایشگاه ها، نمایشگاه های بین المللی و بازرگانی است. که نمونه آن هر ساله در تهران برگزار می شود. هدف از برگزاری نمایشگاه ها در کشورهای صنعتی پیشرفته، ایجاد بازاری متمرکز برای کلیه خریداران خارجی (بهره برداری تجاری) می باشد . ولی در ایران به دلیل عدم وجود امکانات و در نتیجه عدم حضور بازدیدکنندگان خارجی، این نمایشگاه درست به بازار واردات تبدیل شده است.

برخی از نمایشگاه ها به عنوان نمایشگاه های اختصاصی برگزار می شود که معمولا یک کشور با هویت خود در یک کشور دیگر ظاهر می شود، برای موفقیت در چنین نمایشگاه هایی به هزینه تبلیغاتی بالایی نیاز می باشد که متاسفانه شرکت های ایرانی چنین هزینه هایی را اختصاص نمی دهند.

از انواع دیگر نمایشگاه ها می توان به نمایشگاه تخصصی اشاره کرد.

در این نوع نمایشگاه رقابت بین المللی وجود ندارد بلکه ارتباط تجاری مطرح است.

نمایشگاه های ملی از دیگر انواع نمایشگاه ها محسوب شده که برای نمایش و توانمندی های بومی یک کشور برگزار می شود. بدین شکل که توانمندی های تولیدی و خدماتی کشوری را در همان کشور به نمایش می گذارد و از خارجیان برای بازدید دعوت می نماید.

یک نوع نمایشگاه هم با عنوان اکسپو وجود دارد که مدت برگزاری نمایشگاه ها آن ها بیشتر می باشد. (۳ تا ۴ ماه) و در آن علاوه بر جنبه های تجاری، جنبه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی در کنار مسایل تجاری مطرح می شود.

اساس نمایشگاه اکسپو اطلاع رسانی از توانمندی های موجود در یک کشور است.

در کل نمایشگاه ها چه بین المللی و چه تخصصی، محل برخورد خریداران و فروشندگان، متقاضیان و عرضه کنندگان کالاست . به عبارت اقتصادی نقطه برخورد عرضه و تقاضا می باشد که برای مشاهده نمونه محصولات و مبادله اطلاعات بین افراد تشکیل می شود.

شرکت آرمان سعادت آریانا در این راستا با در اختیار داشتن تجهیزات ، علم برگزاری نمایشگاه، توان بروز رسانی شیوه و متدهای برگزاری و پرسنلی مسئولیت پذیر و خوش فکر آماده برگزاری نمایشگاه با عناوین مختلف میباشد .

برگزاری نمایشگاه ها، برگزاری همایش، مجری نمایشگاه، نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه ها، برگزاری همایش، مجری نمایشگاه، نمایشگاه