پرسشنامه برگزاری رویداد

عزیز ارجمند جهت همکاری بهتر و اجرای هر چه ایدال تر رویداد مورد نظر شما؛ مجری برگزارکننده شرکت "آرمان سعادت آریانا" نیازمند اطلاعاتی دقیقتر در خصوص نحوه برگزاری رویداد مورد نظر شماست، لطفا در پر کردن فرم ذیل نهایت دقت را به عمل آورید. پیشاپیش از حسن توجه شما کمال تشکر را داریم.

لطفاً حداقل سه مورد را نام ببرید / به طور مثال (پزشکان، پرستاران، داروسازان)

به تومان

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم