برگزاری همایش و سمینار

دربرگزاری همایش و سمینارها شرکت آرمان سعادت آریانا از متد روز دنیا جهت بالابردن راندمان و خروجی بهینه همایش و سمینارها استفاده میکند.
در این راستا پرسنل شرکت آرمان سعادت آریانا با مطالعه مقالات مرتبط و بکارگیری روشهای نوین و علمی در برگزاری سمینار ها همواره سعی در برگزاری همایش و سمینار به نحوی شایسته و در خور تحسین بوده اند. تا جایی که جلب رضایت مشتری بی تردید از رئوس مهم شرکت آرمان سعادت آریانا میباشد .
برگزاری همایش و سمینارها، نشست های علمی و آموزشی در رشد و اعتلای فرهنگ جامعه نقشی بی بدیل دارند. اما قبل از هرگونه برنامه ریزی باید این را در نظر داشت که هدف از این همایش و نوع همایش چیست . همایش میتواند بنیادی , کاربردی و یا توسعه ای باشد.
در برگزاری همایش و سمینارها، اعتبارات لازم برای همایش و موسسات تامین کننده آن باید پیش بینی بشود. تاریخ و زمان برگزاری همایش, سوابق و نتایج حاصل از همایش های قبلی با موضوع مرتبط, اهداف همایش و کاربردهای آن, عنوان همایش, حوزه فعالیت های همایش و اعضای آن و نام و مسئول دبیر برگزاری همایش باید از طریق رسانه ها و اعلان های تبلیغاتی به اطلاع علاقمندان و شرکت کنندگان در همایش برسد.

تعداد سخنران ها و میهمانان، مدعوین داخلی و خارجی و سایر افراد اعم از دانشجوها و محققان دعوت شده قبل از برگزاری همایش و سمینارها باید مشخص شود. و مدت زمان لازم برای هر سخنران به آنها گوشتزد شود.

شرکت آرمان سعادت آریانا جهت رساندن اهداف مدیران، فرهنگیان، هنرمندان، صاحبان مشاغل و مسئولین کشوری به اهداف و سیاست گذاری های آینده شان، با تمام توان آماده ارائه خدمات جهت برگزاری همایش و سمینارها میباشد .

برخی از همایش ها و سمینارهای برگزار شده توسط شرکت آریانا : همایش پیاده روی خانواده، همایش کارآفرینان ایرانی، سمینار زبان بدن و تکنیک های موثر، سمینار جامعه و مطالعه و ….