شرکت نمایشگاهی آریانا
26
آوریل

برگزاری جشنواره و مسابقه ، برگزاری جشنواره ، برگزاری مسابقه

برگزاری جشنواره برگزاری جشنواره در قالب برنامه های مختلف به عواملی همچون برنامه ریزی، اطلاع از خواسته های گروه هدف، امکانات قابل دسترس، مکان و زمان مناسب و هدف از...

ادامه مطلب