دکورسازی

دکورسازی جشنواره و نمایشگاه

دکورسازی نمایشگاه و جشنواره دکورسازی جشنواره و نمایشگاه دکورسازی جشنواره و نمایشگاه به ساخت دکور مرتبط با موضوع جشنواره و نمایشگاه گفته میشود. که بر حسب نوع کار و سفارش دهنده از متریال های مختلف مانند چوب، فلز و شیشه استفاده میشود. دکورسازی نمایشگاه میتواند بر روی سطح زمین و یا بر روی استیج از [...]
بیشتر بخوانید