تاریخچه نمایشگاه ، انواع نمایشگاه ، نخستین نمایشگاه

شرکت نمایشگاهی آریانا

تاریخچه نمایشگاه ، انواع نمایشگاه ، نخستین نمایشگاه تاریخچه نمایشگاه  نمایشگاه جایگاهی است که در آن ارائه کنندگان و بازدیدکنندگان می توانند با کنشهای سازمان یافته و هماهنگ به داد و ستد کالاها، خدمات و اطلاعات بپردازند. نمایشگاه جایی است که عرضه کنندگان و بازدیدکنندگان با یکدیگر روبرو می شودند. نمایشگاه جایگاه شناساندن یک ایده […]

انواع نمایشگاه

شرکت نمایشگاهی آریانا

از نظر عملکرد جغرافیایی:بین المللی / منطقه ای / ملی / استانی / محلی از نظر نوع شرکت کنندگان: تخصصی  (Specialized Trade Show) / عمومی   (Universal/General T.S) / اختصاصی  (Solo T.S ) / عرضه مستقیم کالا(OrderT.S)  از نظر مخاطبان: Business-to-Business Marketing  (بازار یابی مشتریان تجاری) / Business-to-Business Sales (فروش به مشتریان تجاری) / Business-to-Consumers  (ارتباط با/ فروش به مصرف کنندگان)  معیارهای انتخاب نمایشگاه مناسب […]

اسپیس فریم چیست ؟

شرکت نمایشگاهی آریانا

اسپیس فریم به سازه های متحدالشکلی گفته میشود که از اتصال آنها به یکدیگر میتوان به شکل و حجم دلخواه دست پیدا کرد. سازه اسپیس فریم(space frame ) دارای فرم هندسی منظم است که شبیه داربست های فلزی بوده و با استفاده از بست اسپیس فریم چارچوبهای دلخواه و منظم بسته به کاربرد اسپیس ایجاد می کند. […]