OLIOCAPITALE

نمایشگاه زیتون ایتالیا

زیتون و روغن زیتون

ثبت نام در جدیدترین رویداد OLIOCAPITALE

نمایشگاه تخصصی بین المللی

OLIOCAPITALE

زیتون و روغن زیتون ایتالیا

ایتالیا ، تریسته

لطفا پیش از ثبت نام ” قوانین و مقررات حضور در نمایشگاه ” را مطالعه بفرمائید